OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Ouderraad

De ouderraad maakt De Meerpaal nog leuker!

Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op onze school. Een moderne basisschool kan niet zonder!

De ouderraad staat de school bij door het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een leuke schooltijd. De ouderraad respecteert bij haar activiteiten de grondslag en doelstelling van de school. De activiteiten vinden altijd plaats binnen de geschreven en ongeschreven regels van de school en onder eindverantwoordelijkheid van de directie.

  • De ouderraad speelt een belangrijke rol bij onze vieringen. 
  • De ouderraad is betrokken bij schoolreisjes en excursies.
  • De ouderraad ondersteunt bij klasgerichte activiteiten en sporttoernooien.
  • De ouderraad coördineert de luizencontroles.

De leden van de OR: 
  • Margreet Lippits
  • Susan ter Borg
  • Cordula Burtscher
  • Renske Mingelen
  • Elzeline Atema.
Powered by BasisOnline