OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Creativiteit

 


Creativiteit

Creativiteit gaat over veel meer dan kunst en knutselen. Het gaat over nieuwsgierigheid, uitdaging, verbindingen leggen en over nieuwe oplossingen vinden.

Door creatieve vaardigheden te stimuleren en aan te leren, wordt aan kinderen én volwassenen de kans gegeven om te groeien en te (over)leven in een alsmaar veranderende wereld.
 

Schoolvisie

In een creatieve onderwijssituatie willen we kinderen uitdagen en leren met een vraagstelling te spelen en zicht te krijgen op nieuwe mogelijkheden en oplossingen.

Kinderen krijgen ruimte om te ontdekken, te experimenteren, vragen te stellen en risico's te nemen, want van fouten maken kun je leren.

Binnen onze schoolvisie vormen de vakken binnen het kerndoel kunstzinnige oriëntatie een basis rol bij de ontwikkeling van deze creatieve vaardigheden.
 

In de praktijk

Door het aanbieden van voorbeelden en technieken die bij de verschillende vakgebieden horen leren kinderen 'hoe het werkt.' Vervolgens leren zij nieuwe mogelijkheden te vinden en deze toe te passen in onbekende situaties.

Het leren ontdekken en uitproberen, vragen te stellen en beantwoorden, vergelijken en reflecteren biedt belangrijke bouwstenen voor zelfvertrouwen en talentontwikkeling.
 

Vakgebieden

De verschillende vakgebieden zijn: Muziek - Dans - Dramalessen - Beeldende vorming - Taal en Literatuur - oude en nieuwe Media - Techniek en Filosofie.

Wij streven er naar een balans te vinden tussen deze verschillende vakgebieden en zoveel mogelijk ruimte te bieden voor overlapping onderling. Dit geldt ook voor overlapping van de zaakvakken en wereldoriëntatie.

Dit gebeurt middels thema's en projecten per groep of school breed. Bijvoorbeeld thema's rond Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, seizoenen en projecten als: gezondheid, kunst, water. Ook de Crealabs zijn een mooi voorbeeld van uitdagende creatieve leermomenten.

 

Methodes

Methodes die wij gebruiken ter inspiratie en ondersteuning van onze lessen zijn onder andere: Zangexpress, Drama online, Laat maar lezen, Zien, Horen en Techniektorens.

Jaarlijks wordt er bij de studiedagen van het team tijd ingeruimd voor workshops en/of trainingen met betrekking tot het thema onderwijs en creativiteit.
 

Cultuureducatie

Een extra bouwsteen bij het vormen van het creatieve proces zijn de lessen die wij volgen via het programma van de Leidse musea. Dit programma behoort tot het onderdeel cultuureducatie en is afgestemd op de leerlijn, vanaf de groepen 1 tot en met 8, van de Meerpaal .Voor kennismaking met theater, dans, zang, literatuur en poëzie maken we per jaargroep gebruik van het aanbod van BplusC.


 

Natuurbeleving

De natuur altijd een prominente rol gespeeld bij het in gang zetten van creatieve processen en het verleggen van grenzen (Van Darwin en Newton tot Picasso en Steve Jobs). Daarbij is basiskennis van de natuur om ons heen een voorwaarde. Naast onze methode voor wereldoriëntatie maken wij ook dankbaar gebruik van de lessen-en excursie aanbod van het centrum milieueducatie 'Duurzaam Leiden.'

Naast de bestaande programma's door het jaar heen spelen we vanzelfsprekend ook graag in op de actualiteit. Hierover wordt u op de hoogte gebracht middels de nieuwsbrieven via Schoudercom.

Powered by BasisOnline