OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Overblijfregeling

Doorlopend rooster   

De groepen 1 t/m 8 eten in de groep en hebben een buitenspeelpauze van een half uur.  Leerlingen worden opgehaald door de overblijfkrachten.  Indien kinderen naar huis gaan, moeten ze in het lokaal opgehaald worden en de leerkrachten registreren dat. Na de buitenspeelpauze moeten de kinderen in de klas zijn en mogen dus niet eerder op het schoolplein verschijnen.    De eet- en pauzetijden staan vermeld in de jaarkalender. Indien leerlingen gedeeltelijk in de week - vaste dagen - overblijven, zal de bijdrage naar rato in rekening worden gebracht. In principe is er de keuze uit geheel, vast gedeeltelijk of niet deelnemen aan het doorlopend rooster.  Er kan geen sprake zijn van incidenteel overblijven in deze constructie. Indien een kind ziek is en niet deelneemt vindt er geen restitutie plaats. 
 
Boter, Kaas en Overblijf
De Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door de organisatie Boter Kaas en Overblijf.  De bijdrage bedraagt in 2018-2019 € 82,05 op  jaarbasis. U krijgt hiervoor een factuur toegezonden. Er bestaat tevens de mogelijkheid om in termijnen te betalen.  
Powered by BasisOnline