OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Ziekmelden

Indien uw kind, om welke reden ook, de school niet kan bezoeken bent u wettelijk verplicht de school daarvan in kennis te stellen. Bij afwezigheid zonder opgave van reden wordt  contact opgenomen met de betrokken ouders of verzorgers.
Wij werken met het ouderportaal van Schoudercom. Via Schoudercom kunt u de afwezigheidsmelding uitvoeren. De melding komt dan zowel bij de leerkracht als bij de conciërge binnen.
Als u echt niet in de gelegenheid bent om een bericht via Schoudercom te versturen, kunt u de school bellen op telefoonnummer 071-5220243.

 

Powered by BasisOnline