OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Leerlingenraad

Een leerlingenraad geeft "raad" aan het team van de Meerpaal. De mening van leerlingen doet er dus toe. Dit kun je als kind leren door te oefenen in een geleide situatie waar vaardigheden als je mening vormen, je mening uiten, verslag maken en trots zijn op wat je kunt realiseren, een basis vormen voor actief burgerschap.

Uit de groepen 6 t/m 8 worden uit elke groep twee leerlingen gekozen die worden afgevaardigd naar de leerlingenraad. Onder leiding van de directeur vergaderen de leerlingen over zelf gekozen onderwerpen en door het team gekozen onderwerpen.


Zeer inspirerend, leerzaam en waardevol!

Powered by BasisOnline