OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Nieuwbouw

Waarom nieuwbouw?
De huidige gebouwen van De Meerpaal en De Tweemaster zijn 45 jaar oud en hebben veel gebreken. Ze voldoen niet meer aan de huidige eisen die gelden voor basisscholen. Daarom is een nieuw gebouw nodig voor De Meerpaal, De Tweemaster, de BSO en de peuterspeelzaal. Ook vernieuwen we het schoolplein.
 
Stand van zaken
De afgelopen maanden hebben wij het ontwerp uitgewerkt samen met de medezeggenschapsraden van de scholen en met de gemeente. Het wordt één gebouw, licht van kleur, met veel ramen en twee verdiepingen. Zo ontstaat een compact gebouw dat efficiënt is qua energiegebruik en bouwkosten. Op het schoolplein komt meer groen, komen nieuwe speeltoestellen en we verplaatsen de fietsenstallingen. De video hieronder geeft u een impressie van hoe het er ongeveer uit gaat zien.

 

Accepteer cookies om dit item te kunnen bekijken.


Inmiddels hebben we bij de gemeente de omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw. Voor inhoudelijke vragen over de plannen kunt u terecht bij de gemeente via 14 071 of via het contactformulier op: gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden.

Nieuwe bekendmakingen staan elke donderdag in de Stadskrant in de rubriek Gemeenteberichten. Net als alle nieuwe vergunningaanvragen en besluiten. U kunt de stukken ook inzien op de website van de gemeente via: www.officielebekendmakingen.nl.
 

Vragen en contactgegevens
Mocht u vragen hebben, mailt u deze dan naar nieuwbouwscholenbroekplein@prooleiden.nl . De vragen zullen beantwoord worden op de websites van de scholen.
Powered by BasisOnline